ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
  • عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال: ستدفن بضعة منّي بخراسان مازارها مؤمن إِلاّ أوجب الله له الجنة وحرّم جسده على النارزما تن یو ټوټه به د خراسان په ځمکه دفن شي چې مومن به یی زیارت نه کوي مګر دا چې الله پرې جنت واجب کړي او دوزخ اور د هغه په بدن حرام کړي.
  • 2017-02-05 12:02 PM
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
خراسان ته پیاده ...
د امام رضا علیه السلام د زیارت لرغونې انځور
د امام رضا علیه السلام ضریح
د امام رضا علیه السلام ضریح
د امام رضا علیه السلام زیارت له دننه

ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah