ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss

تاسو کولې شي چې مونږ سره په دې ښېګړه کې مرسته وکړئ.

د هادي ټي وي نړیواله چینل ستاسو مرستو سره خپل پروګرامونه ترسره کوي،  په دې هکله باوری وسئ چې تاسې د دې چینل په پروګرامونو کې نیغ په نیغه برخمن يئ.

لږ او ډېرو اهمیت نه لري، مهم ستاسو د برخه اخستلو د خیر نیت دې، د اسلام د تبلیغ لپاره ستاسو دا مرستې، ستاسو د ژوند او مال برکت دی.

مونږ سره په دې کار کې ګډون وکړي چې ستاسو په مرسته حقیقي اسلام نړۍ ته ورسوو او د راروان نسل لپاره هادی ټی وي د هدایت څراغ وګرځي.

نړیواله حواله
 
 
Donate
 
 
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah